Сиздин Байлагычты кандайча уюштуруу керек

Мектептин уюшулган ташыганын сактап калуу, стресстен кийинки окуу жылынын ийгиликтүү өтүшүнө шарт түзөт. Жөнөкөй документ берүү тутуму башаламандыкты азайтып, маанилүү документтерди жоготуп алуу коркунучун төмөндөтөт жана чоң мөөнөттөрдү өткөрүп жиберүү мүмкүнчүлүгүн төмөндөтөт. Ар бир курс үчүн таратылуучу материалдарды жана эскертүүлөрдү өзүнчө уюштуруңуз. Тапшырмаларыңызды “Азыр жасалуучу” бөлүмүнө жана “Кийин эмне кылуу керек” бөлүмүнө жайгаштырыңыз. Берилген тапшырмаларды жана тесттерди кутуга же кабинетке өткөрүп берүү менен, тополоңду кыскарт. [1]

Сиздин Байлагычыңызды маркировкалоо

Сиздин Байлагычыңызды маркировкалоо
Кавер бетин түзүңүз. Мукабасы бар баракча бир таштоочуну башка бириктиргичтен айырмалоого жардам берет. Эң аз дегенде, мукабада аталышы жазылган. Эгерде сиздин ташкыч бир гана курска тапшырса, анда бул аталыш курстун аталышы болушу мүмкүн. Эгерде сиз бир нече сабак үчүн байланыштыргычты колдонуп жатсаңыз, анда жалпы макала бетин түзгүңүз келиши мүмкүн. "Дүйшөмбү / Шаршемби / Жума Сабактары" же "Эртең мененки Курстар" деген белгини коюңуз. Ошондой эле сиз өзүңүздүн атыңызды же семестрди кошууну кааласаңыз болот. Мукаба баракты түзүүнүн бир нече жолу бар:
 • Интернеттен мукабалуу баракты жүктөп алып, маалыматыңыз менен жекечелештириңиз.
 • Өзүңүздүн мукабаңыздагы баракчаны текст иштетүү же дизайн программасы менен иштеп чыгыңыз.
 • Баштапкы бетти нөлдөн баштап жасаңыз - кагаз же картон, туруктуу маркерлер же түстүү карандаштар, ошондой эле стикерлер же трафареттерди колдонуңуз.
Сиздин Байлагычыңызды маркировкалоо
Бөлүмдү бөлүүчүлөрдү түзүңүз. Бөлүмдү экиге бөлгөндөр бир бөлүктү башка бөлүмдөн бөлүп алышат. Бир курс үчүн бир бөлүүчү, "Азыр эмне кылуу" бөлүмүн жана "Кийин эмне кылуу керек" бөлүмүн түзүңүз. Белги коюлган же кооздолгон кагаз менен бөлүмдөрдү бөлүңүз. Бөлүмчө бөлүүчү түзүүнүн бир нече жолу бар:
 • Калыпты Интернеттен жүктөп алыңыз.
 • Өзүңүздүн бөлүм бөлгүчүңүздү иштеп чыгуу үчүн сөз иштетүү же долбоорлоо программасын колдонуңуз. Салкын шрифттер менен тажрыйба жасап, интернеттен клипарт же сүрөт кошуңуз.
 • Бөлүктү нөлдөн баштап бөлүп алыңыз - скраптар кагазын же картон-карталарды, туруктуу маркерлерди же түстүү карандаштарды, стикерлерди же трафареттерди колдонуңуз.
 • Курстун бөлүүчү бөлүгүнө төмөнкү маалыматты кошууну кааласаңыз болот: Сабактын аталышы (лору), класстын номери (лери), профессоруңуздун (лоруңуздун) же мугалимиңиздин аты-жөнү, жана семестр же окуу жылы.
 • "Эмне кылуу керек" жана "Кийин эмне кылуу керек" деп экиге бөлүүчү "Эмне кылуу" бөлүмүн белгилеңиз.
Сиздин Байлагычыңызды маркировкалоо
Өтмөктү бөлүштүрүүчүгө этикетка коюңуз. Өтмөктөр - бул бөлүүчү болуп кызмат кылган кагаздан чыккан этикеткалар. Алар сизге оңой жайгашкан жерди табууга жана байланыштыргычтагы белгилүү бир чекитке кайрылууга мүмкүндүк берет. Ар бир өтмөк бир бөлүмчөнү билдирет. Сизге бир курс үчүн эки өтмөк жана "Иш" бөлүмү үчүн бир өтмөк керек болот.
 • Ар бир курс үчүн биринчи табулканы белгилеңиз, "[Курстун аталышы] Таркатма материалдары."
 • Ар бир курска экинчи табуляцияны белгилеңиз, "[Курстун аталышын жазуу]".
 • "Эмне кылуу" бөлүмүнө, "Иштер тизмеси" деп белгилөө.
 • Өтмөктөрүңүздү этикеткалоо үчүн туруктуу маркерди, этикетка чыгаргычты же принтерди колдонсоңуз болот.

Сиздин Байлагычыңызды толтуруу

Сиздин Байлагычыңызды толтуруу
Биринчи бөлүүчүнү жана курстун "Таркатма" өтмөгүн байлагычка салыңыз. Биринчи бөлүм бөлүштүргүчтү жана биринчи курстун кыстырмасын алыңыз. Бөлгүчтү барактын коргоочусуна же бөлүктү үч тешикке сайыңыз. Бөлүктү бөлүштүргүчтү, андан кийин биринчи табулатура байлоочу ташуучунун сол шакектерине коюңуз.
 • Эгерде сиз салттуу папкадан башкасы жок кошумча папка чөнтөгүн кааласаңыз, чөнтөгү бар өтмөктөрдү сатып алыңыз.
Сиздин Байлагычыңызды толтуруу
Таркатылуучу материалдарды салыңыз. Курстун башталышында мугалимден бир нече маанилүү материалдарды аласыз. Курстун окуу программасы, дайындоо календары же стилдер боюнча колдонмо аласыз. Бул баракчаларды барактын коргоочусуна жылдырып, “Таркатма материалдар” бөлүмүнүн маңдайына коюңуз. Курстун өнүгүшү менен сиз көбүрөөк таркатылган материалдарды ала аласыз. Булардын башка таркатмаларынын артына хронологиялык тартипте жайгаштырыңыз.
 • Ар бир курс үчүн "Маанилүү даталар" баракчасын түзүңүз. Окуу жылы өткөн сайын, маанилүү даталарды белгилөө барган сайын кыйын болуп калат. Ар бир курска тапшырмаңыздын маанилүү күнүн, мөөнөтүн жана тесттин даталарын түзүп, өзүңүзгө жаңыланып турууга жардам бериңиз. Күндү кол менен териңиз же жазыңыз жана кагазды курстун "Таркатма материалдар" бөлүмүнүн маңдайына коюңуз.
Сиздин Байлагычыңызды толтуруу
Курстун "Эскертүүлөр" өтмөгүн жана кагазды кыстарыңыз. Курстун "Эскертүүлөр" өтмөгүн түшүрүп алыңыз. Аны ташыгычка салыңыз. "Кыска жазуулар" кыстырмасынын артына 25-50 бетке чапталган ташташтыруучу кагазды же графикалык кагазды коюңуз.
Сиздин Байлагычыңызды толтуруу
Бул процессти ар бир бөлүм үчүн кайталаңыз. Экинчи секция бөлгүчтү жана курстун “Таркатма материалдары” кошумча барагын байлагычка салыңыз. Таркатылуучу материалдарды салыңыз. Курстун "Эскертүүлөр" өтмөгүн жана кагазды кыстарыңыз.
Сиздин Байлагычыңызды толтуруу
"Эмне кылуу" бөлүмүн уюштуруңуз. Ар бир курсту уюштуруп бүткөндөн кийин, Байланыштар тизмесине "Эмне кылуу тизмесин" киргизиңиз. "Азыр жасалуучу иш" бөлүмчөсүн байлагычка салыңыз - бул бөлүмдө кийинки бир-эки күндүн ичинде аткарууга тийиш болгон тапшырмалар камтылат. "Кийинчерээк эмне кылуу керек" бөлүм бөлүүчүсүн байлагычка салыңыз - бул бөлүмдө кийинчерээк аткара турган тапшырмалар камтылат.

Кошумча Уюштуруу Куралдарын колдонуу

Кошумча Уюштуруу Куралдарын колдонуу
Үч тешик штрих кагаздар. Уюшкан таштап койсоңуз болот - ар бир кагаздын болжолдуу жайгашуусун билишиңиз керек. Кагаздардын арасына бош барактарды койсоңуз же документтер толтурулган папкаларды толтурсаңыз, бул мүмкүн эмес. Таштай турган документтерди үч тешик менен чаптаңыз. Документтерди туура бөлүмгө жана бөлүмчөгө салыңыз.
 • Эгерде кагаз маанилүү болсо, анда аны барактын коргоочусуна салыңыз.
Кошумча Уюштуруу Куралдарын колдонуу
Берилген тапшырмаларды жана тесттерди берилүүчү кабинетке жайгаштырыңыз. Ашыкча ташыган таштандыларды уюштуруу кыйыныраак. Керексиз кагаздарды ыргытып жиберүүдөн тышкары, кайра тапшырмаларды жана тесттерди ташып таштоочу жайдан алып салуу керек. Бул тапшырмаларды жана тесттерди уюштуруп, аларды шкафка же кутуга салыңыз.
Кошумча Уюштуруу Куралдарын колдонуу
Белгилүү маалыматтарды жана даталарды желектер менен белгилөө. Эң жакшы уюшулган бириктирилген күндө да, маанилүү бир фактыны же маанилүү датаны унутуп коюуга болот. Өзүңүздүн көңүлүңүздү буруунун жолун табыңыз. Эстөөңүз керек маанилүү маалыматтарды белгилөө же белгилөө үчүн белгилөө үчүн желекчени колдонуңуз. [2]
Декоративдик дептер жасасам болобу?
Албетте! Эгерде сизге ноутбуктарыңызды кооздоодо кандайдыр бир жардам керек болсо, мен пайдалуу кеңештер үчүн wikiHow макаласын окуп чыгууну сунуш кылам.
benumesasports.com © 2020